Home / Tài liệu tiếng Trung / flash card 2000 từ vựng tiếng Trung PDF

flash card 2000 từ vựng tiếng Trung PDF

flash card 2000 từ vựng tiếng Trung

Với các bạn đang học tiêng Trung thì việc học từ vựng là rất quan trọng. Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ flash card 2000 từ vựng tiếng Trung có phát âm.

Hy vọng với bộ từ vựng này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Trung.
Đây là file từ vựng tiếng Trung. Các bạn có thể tại về và in ra để để học.

Download từ vựng tiếng Trung: file 1
Download từ vựng tiếng Trung: file 2
Download từ vựng tiếng Trung: file 3
Download từ vựng tiếng Trung: file 4

Xem thêm:
Vở tập viết tiếng Trung PDF
Các động từ phổ biến trong tiếng Trung
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản PDF