Home / Ôn thi THPT / 400 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh theo chủ đề (có đáp án) – Ôn thi THPT

400 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh theo chủ đề (có đáp án) – Ôn thi THPT

400 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh theo chủ đề (có đáp án) – Ôn thi THPT
Tài liệu gồm 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Anh được trích từ đề thi THPT Quốc Gia và đề thi vào Đại Học.
Tài liệu gồm các câu trắc nghiệm theo các thử đề:
– Thì + Câu điều kiện
– Dạng động từ
– Liên từ + Cấu trúc câu
– Giới từ
– Từ vựng + collocation
– Động từ khiếm khuyết
– PHRASAL VERBS và IDIOMS
– TỔNG HỢP
Hy vọng với tài liệu trên giúp các em học sinh khối 12 chuận bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.
Cảm ơn thầy Hoàng Việt Hưng đã chia sẻ.
Chúc các em học và thi tốt.

Download tài liệu : PDF