Home / Hóa học 11 / Tài liệu 6 chuyên đề Hóa học hữu cơ – Hóa học 11

Tài liệu 6 chuyên đề Hóa học hữu cơ – Hóa học 11

Tài liệu 6 chuyên đề Hóa học hữu cơ – Hóa học 11
(Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải)
Đây là tài liệu chuyên đề hóa hữu cơ 11 hay dành cho các bạn học sinh lớp 11 cũng như các bạn đang ôn thi THPT môn hóa học.
Tài liệu giúp hướng dẫn giải các dạng bài tập Hóa học thường ra trong đề thi THPT.

Tài liệu này bao gồm 6 chuyên đề hữu cơ trong chương trình hóa học lớp 11 bao gồm:
Chuyên đề 1: Đại cương Hóa hữu cơ
Chuyên đề 2: Hidrocacbon no
Chuyên đề 3: Hidrocacbon không no
Chuyên đề 4: Hidrocacbon thơm
Chuyên đề 5: Dẫn xuất halogen – Phenol – Ancol
Chuyên đề 6: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic

Trong đó các chuyên đề đều được trình bày phần lý thuyết rõ ràng và phần bài tập có giải chi tiết cũng như phần bài tập tự luyện có đáp án nhằm giúp các bạn học sinh có thể nắm bắc được phần hóa hữu cơ trong chương trình lớp 11.
Cảm ơn thầy Nguyễn Minh Tuấn đã biên soạn và chia sẻ.
Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích được nhiều các bạn trong quá trình ôn thi môn học này.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11
Ôn tập Hóa học 11- Phần hữu cơ