Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán – Ôn thi THPT

Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán – Ôn thi THPT

Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán

Cùng gửi đến mọi người tài liệu hướng dẫn các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán THPT. Tài liệu gồm có 283 trang hướng dẫn phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, rất hữu ích dành cho học sinh khối 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia.

Khái quát nội dung tài liệu các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Toán THPT:
Phần I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
Phần II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
Phần III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.
Phần IV. Số phức.
Phần V. Phương pháp tọa độ trong không gian
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu: Here