Home / Tài liệu tiếng Nhật / Cách đếm trong tiếng Nhật

Cách đếm trong tiếng Nhật

Cách đếm trong tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cách đếm từng loại đồ vật trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Các ĐỘNG TỪ chỉ đi với TRỢ TỪ に
Từ vựng tiếng Nhật cần biết khi đi xin VISA