Home / Tài liệu tiếng Hàn / Cách dùng cơ bản của –에, -에서 và –(으)로

Cách dùng cơ bản của –에, -에서 và –(으)로

Cách dùng cơ bản của –에, -에서 và –(으)로

Một trong những phần ngữ pháp mà các bạn mới học tiếng Hàn hay bị lú nhất!
Khi nào dùng –에, -에서 và –(으)로 cho chính xác?

Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách sử dụng cơ bản của –에, -에서 và –(으)로 trong tiếng Hàn.

Xem thêm:
63 Câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Hàn
Cách nói xin lỗi và cảm ơn trong tiếng Hàn