Home / Tải sách / Sách kinh tế / Download sách Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục Ebook PDF

Download sách Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục Ebook PDF

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục là những khái niệm quan trọng và giữ vai trò quyết định trong công tác quản lý. Quyền lực là khả năng ra quyết định và bắt buộc tuân thủ quyết định. Trong đó ảnh hưởng và thuyết phục là những kỹ năng mà con người sử dụng quyền lực để thay đổi hay củng cố thái độ, quan điểm hoặc hành vi của người khác. Vì thế, nếu người quản lý chỉ biết cách nắm giữ quyền lực để điều hành công việc thì vẫn chưa đủ, mà họ còn phải biết vận dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng tích cực với người khác và phải biết sử dụng nghệ thuật thuyết phục khéo léo để mọi người tuân theo nhằm đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Quyển Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng và Sức Thuyết Phục – cuốn tiếp theo trong bộ “Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials” sẽ trình bày những vấn đề thiết yếu về kỹ năng sử dụng quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục như sau:

– Tối đa hóa khả năng lãnh đạo, uy tín và tầm ảnh hưởng;
– Cách giao phó và phân quyền hiệu quả;
– Định hướng mục tiêu tổng thể cho tổ chức;
– Các phong cách lãnh đạo ấn tượng và hiệu quả;
– Khía cạnh đạo đức trong quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục…

Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ ba khái niệm quan trọng trên, đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích và thiết thực, giúp bạn áp dụng hiệu quả những khái niệm này trong công việc lẫn trong cuộc sống của mình.
Đây là cuốn sách không chỉ rất cần thiết và hữu ích cho các nhà quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức để tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức, quản lý và kinh doanh mà còn dành cho tất cả mọi người đang làm kinh doanh cũng như với những sinh viên chuyên ngành hay bất cứ ai quan tâm đến đề tài này.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *