Home / Lớp 10 / Giải Vật Lý 10 / Giải bài tập Chương I: Động học chất điểm – Vật Lý 10

Giải bài tập Chương I: Động học chất điểm – Vật Lý 10

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN
Giải Bài Tập Vật Lí 10:
Nội dung sách theo từng bài học. Vật lí 10 cơ bản. Mỗi bài học được biên soạn với nội dung sau:
– Tóm tắt lý thuyết
– Bài tập có hướng dẫn giải
– Bài tập trắc nghiệm
– Câu hỏi và bài tập
Phần I: Cơ Học
Chương I : Động Học Chất Điểm
Bài 1: Chuyển động cơ
Bài 2: Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4: Sự rơi tự do
Bài 5: Chuyển động tròn đều
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc
Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *