Home / Lớp 10 / Giải Vật Lý 10 / Giải bài tập Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Vật Lý 10

Giải bài tập Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Vật Lý 10

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN
Giải Bài Tập Vật Lí 10:
Nội dung sách theo từng bài học. Vật lí 10 cơ bản. Mỗi bài học được biên soạn với nội dung sau:
– Tóm tắt lý thuyết
– Bài tập có hướng dẫn giải
– Bài tập trắc nghiệm
– Câu hỏi và bài tập
CHƯƠNG III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực
Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 20: Các dạng cần bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 22: Ngẫu Lực

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *