Home / Lớp 9 / Giải Hóa Học 9 / Giải bài tập Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Hóa Học 9

Giải bài tập Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Hóa Học 9

Giải bài tập Hóa Học Lớp 9 Cở Bản của SGK.
Giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9.
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 24: Tính chất của phi kim
Bài 25: Những phí kim quan trọng Clo
Bài 26: Những phí kim quan trọng Cacbon
Bài 27: Các oxit của cacbon
Bài 28: Axit cacbonic và buối cacbonat
Bài 29: Silic. Công nghiệp silicat
Bài 30: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 31: Luyện tập chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
(sgk trang 103)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *