Home / Lớp 9 / Giải Vật Lý 9 / Giải bài tập Chương III: Quang Học – Phần 2 – Vật Lý 9

Giải bài tập Chương III: Quang Học – Phần 2 – Vật Lý 9

Giải bài tập Vật Lý lớp 9
Giải bài tập Vật Lý 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Vật Lý 9
CHƯƠNG III. Quang Học
Bài 44: Thấu kính phân kì
Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
Bài 48: Mắt
Bài 49: Mắt cận và Mắt lão

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *