Home / Lớp 9 / Giải Vật Lý 9 / Giải bài tập Chương III: Quang Học – Phần 3 – Vật Lý 9

Giải bài tập Chương III: Quang Học – Phần 3 – Vật Lý 9

Giải bài tập Vật Lý lớp 9
Giải bài tập Vật Lý 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Vật Lý 9
CHƯƠNG III. Quang Học
Bài 50: Kính Lúp
Bài 51: Bài tập quang hình học
Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu
Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
Bài 58: Tổng kết chương III: Quang Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *