Home / Lớp 9 / Giải Hóa Học 9 / Giải bài tập Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu – Phần 1 – Hóa Học 9

Giải bài tập Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu – Phần 1 – Hóa Học 9

Giải bài tập Hóa Học Lớp 9 Cở Bản của SGK.
Giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9.

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 32: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 33: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 34: Metan
Bài 35: Etilen
Bài 36: Axetilen
Bài 37: Benzen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *