Home / Lớp 9 / Giải Hóa Học 9 / Giải bài tập Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu – Phần 2 – Hóa Học 9

Giải bài tập Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu – Phần 2 – Hóa Học 9

Giải bài tập Hóa Học Lớp 9 Cở Bản của SGK.
Giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9.

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 38: Luyện tập
Bài 39: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 40: Nhiên liệu
Bài 41: Luyện tập chương 4. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *