Home / Lớp 10 / Giải Vật Lý 10 / Giải bài tập Chương V: Chất Khí – Vật Lý 10

Giải bài tập Chương V: Chất Khí – Vật Lý 10

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN
Giải Bài Tập Vật Lí 10:
Nội dung sách theo từng bài học. Vật lí 10 cơ bản. Mỗi bài học được biên soạn với nội dung sau:
– Tóm tắt lý thuyết
– Bài tập có hướng dẫn giải
– Bài tập trắc nghiệm
– Câu hỏi và bài tập
PHẦN II: NHIỆT HỌC
CHƯƠNG V: Chất Khí
Bài 28: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử của chất khí
Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Boyle-Mariotle
Bài 30: Quá trình đẳng tích – Định luật Charles
Bài 31: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *