Home / Lớp 9 / Giải Hóa Học 9 / Giải bài tập Chương 5: Dẫn xuất Hiđrocacbon. Polime – Hóa Học 9

Giải bài tập Chương 5: Dẫn xuất Hiđrocacbon. Polime – Hóa Học 9

Giải bài tập Hóa Học Lớp 9 Cở Bản của SGK.
Giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9.
Chương 5. Dẫn xuất Hiđrocacbon. Polime
Bài 42: Rượu etylic
Bài 43: Axit axetic
Bài 44: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (sgk trang 144)
Bài 45: Chất béo
Bài 46: Luyện tập. Rượu etylic, axit axetic và chất béo (sgk trang 148)
Bài 47: Glucozơ
Bài 48: Saccarozơ
Bài 49: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 50: Protein
Bài 51: Polime
Bài 52: Ôn tập cuối năm Hóa Vô Cơ (sgk trang 167)
Bài 53: Ôn tập cuối năm Hóa hữu cơ (sgk trang 168)
Bài 54: Ôn tập cuối năm (Bài tập học sinh tự giải)

Hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *