Home / Lớp 10 / Giải Vật Lý 10 / Giải bài tập Chương VII: Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể – Vật Lý 10

Giải bài tập Chương VII: Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể – Vật Lý 10

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN
Giải Bài Tập Vật Lí 10:
Nội dung sách theo từng bài học. Vật lí 10 cơ bản. Mỗi bài học được biên soạn với nội dung sau:
– Tóm tắt lý thuyết
– Bài tập có hướng dẫn giải
– Bài tập trắc nghiệm
– Câu hỏi và bài tập
PHẦN II: NHIỆT HỌC
Chương VII: Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể
Bài 34: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình
Bài 35: Biến dạng của vật rắn
Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài 38: Sự chuyển thể của các chất
Bài 39: Độ ẩm của không khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *