Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3
Đề thi thử môn Hóa 2019 trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3
Cảm ơn Thầy Nghĩa Hà đã hướng dẫn giải
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF