Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Thực hành ĐHSP TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Thực hành ĐHSP TP.HCM

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Thực hành ĐHSP TP.HCM
Giải đề Toán lớp 10 Trung học Thực hành Đại học Sư phạm

Đề Toán thi vào lớp 10 trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) được giáo viên và học sinh nhận xét vừa sức, phạm vi kiến thức trải dài ở lớp 9 và trước đó.

Download đề thi : PDF

Xem thêm:
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Tin năm học 2020 – 2021 môn Toán của Sở GD&ĐT Hà Nội
Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm học 2020 – 2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội