Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4
Giải chi tiết đề thi thử môn Lý 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4
Cảm ơn các thầy cô đã hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF