Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện

Tài liệu Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện

Tài liệu Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện
Tác giả: Trần Gia Anh

Xe đạp điện là phương tiện giao thông xanh được lưu hành và phổ biến trên thế giới. Với việc không gây ô nhiễm, không tiếng ồn tiêu hao năng lượng thấp, chiếm ít điện tích đường, thuận tiện, nhanh chóng, nó đã được mọi người rất coi trọng.

Nhặm cung cấp tư liệu học tập và sửa chữa xe đạp điện, cùng gửi đến mọi người bộ tài liệu sửa chữa xe đạp điện.
(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Donwload tài liệu: PDF