Home / Tải sách / Sách Lịch sử / Tải sách Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 5: Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông Ebook PDF

Tải sách Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 5: Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông Ebook PDF

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 5: Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông
Tác giả : Trần Bạch Đằng

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó.

Tập 5 giới thiệu về cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên – Mông của nhà Trần – những trang sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook : PDF