Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Vật lý / Lý thuyết và bài tập Dao Động Cơ – Vật lý 12

Lý thuyết và bài tập Dao Động Cơ – Vật lý 12

Lý thuyết và bài tập Dao Động Cơ – Vật lý 12

Tổng hợp tóm tắt lý thuyết phần Dao Động Cơ và phần bài tập Dao Động Cơ – Vật lý 12
Với kiến thức tổng hợp tóm tắt và các bài tập ví dụ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức.

Download tài liệu : PDF