Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shiken ni deru Bunpou N1 – N2 – 試験に出る 文法 N1 N2 PDF

Download Shiken ni deru Bunpou N1 – N2 – 試験に出る 文法 N1 N2 PDF

Shiken ni deru Bunpou N1 N2 – 試験に出る 文法 N1 N2 PDF
Bài kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Nhật N1 · N2 Ngữ pháp và Biểu thức cho kỳ thi

N1・N2の上級表現300項目を13章に分類。42日で完成する構成。毎日の学習項目を、「練習問題」で確認できる。1章ごとに「まとめの問題」で実力を確認。基本文法の重要項目を章末にコンパクトに整理。模擬試験N1・N2各2回付き。

Phân loại 300 mặt hàng biểu hiện cao cấp của N1 · N2 thành 13 chương. Thành phần sẽ hoàn thành trong 42 ngày. Bạn có thể kiểm tra các bài học hàng ngày với “câu hỏi thực hành”. Xác nhận khả năng của bạn với “Tóm tắt vấn đề” cho mỗi chương. Chúng tôi tổ chức các văn bản ngữ pháp cơ bản một cách chặt chẽ vào cuối chương. Thử nghiệm N1 · N2 mỗi lần 2 lần.

Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF