Home / Tag Archives: Môn Robot công nghiệp

Tag Archives: Môn Robot công nghiệp

Bài tập lớn: Tính toán và thiết kế Robot SCARA

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CƠ KHÍ BÀI TẬP LỚN MÔN : RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI : TÌNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ RÔ BỐT SCARA Chương I : Tĩnh học và động học tay máy 1.1 Tình toán kích thước các khâu …

Xem thêm