Home / Tài liệu / Kinh tế / Tại liệu bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm toán có đáp án

Tại liệu bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm toán có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kiểm toán – có đáp án

Để cung cấp nhưng thông tin, kiếm thức trước khi thì về chuyên ngành Kiểm Toàn, hôm nay Chia Sẻ Mới xin gửi đến cácbạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KIỂM TOÁN (có đáp án kèm theo). Tài liệu này có 48 câu trắc nghiệm.

Tải tài liệu: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *