Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Hàn / Tài liệu Giáo trình học tiếng Hàn Sơ cấp 2 Ebook PDF

Tài liệu Giáo trình học tiếng Hàn Sơ cấp 2 Ebook PDF

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của người Việt Nam hôm nay Chia sẻ mơi gửi đến mọi người giao trình cho người Việt Nam học tiếng Hàn Sơ cấp 2.

Download giáo trình: Tại đây

Download bài tập: Tại đây

Download CD phần nghe: Tại đây

Bạn quền thuộc về Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *