Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn

Download sách Từ điển Việt – Hàn Ebook PDF

Download sách Từ điển Việt – Hàn Ebook PDF Những năm gần đây người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng đông do đó sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẻ giữa hai nước Việt-Hàn. Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn và tra cứu từ loại …

Xem thêm

Tài liệu Giáo trình học tiếng Hàn cao cấp 5 Ebook PDF

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của người Việt Nam hôm nay Chia sẻ mơi gửi đến mọi người giao trình cho người Việt Nam học tiếng Hàn cao cấp 5. Với giao trình cao cấp này giúp những người đã có kiến thức căn bản về tiếng …

Xem thêm

Tài liệu Giáo trình học tiếng Hàn Sơ cấp 2 Ebook PDF

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của người Việt Nam hôm nay Chia sẻ mơi gửi đến mọi người giao trình cho người Việt Nam học tiếng Hàn Sơ cấp 2. Download giáo trình: Tại đây Download bài tập: Tại đây Download CD phần nghe: Tại đây Bạn …

Xem thêm

Tài liệu Giáo trình học tiếng Hàn Sơ cấp 1 Ebook PDF

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của người Việt Nam hôm nay Chia sẻ mơi gửi đến mọi người giao trình cho người Việt Nam học tiếng Hàn Sơ cấp 1. Download giáo trình: Tại đây Download bài tập: Tại đây Download CD phần nghe: Tại đây Bạn …

Xem thêm