Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Trung

Học tiếng Trung

90 Cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung

Những cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung Say đây cùng chia sẻ với các bạn gần 90 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung. Cùng học tiếng Trung giáo tiếng quá các cặp từ trái nghĩa. Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học …

Xem thêm

Các động từ phổ biến trong tiếng Trung

Các động từ phổ biến trong tiếng Trung Sau đây cùng gửi đến mọi người tài liệu học tiếng Trung cơ bản, tài liệu 81 động từ phố biến trong tiếng Trung. Để có một câu hoàn chỉnh trong tiếng Trung thì chắc chắn vai trò của động từ là …

Xem thêm