Home / Tài liệu tiếng Anh / Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế
Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế
Trong quá trình làm việc trong ngành Kinh tế hay đọc các tài liệu về Kinh tế chúng ta sẻ có các thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành.
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn các từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế.

Download : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *