Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT)

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT)

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT)
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về các từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT).


Hy vọng với bộ từ vựng vững này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật về hợp đồng
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ Thuật