Home / Lớp 12 / Hóa Học 12 / 10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học

10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học

10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
Tài liệu gồm hướng dẫn giải các dạng toán:
1. Phương pháp bảo toàn khối
2. Phương pháp bảo toàn mol nguyên tô
3. Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng
4. Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo.
5. Phương pháp bảo toàn mol Electron
6. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình.
7. Phương pháp quy đổi
8. Phương pháp giải bằng phương trình ION
9. Phương pháp bảo toàn điện tích
10. Phương pháp tự chọn lượng chất
Cảm ơn Megabook đã biên tập và chia sẻ tài liệu
Chúc các bạn học tập thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *