Home / Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6

Tuyển tập từ vựng tiếng Anh trọng tâm lớp 6

Tuyển tập từ vựng tiếng Anh trọng tâm lớp 6 Để giúp các em học sinh lớp 6 học tốt môn tiếng Anh. Sau đây cùng chia sẻ với các thầy cô, cùng các em học sinh, tuyển tập từ vựng tiếng Anh trọng tâm lớp 6. Đây là bộ …

Xem thêm

35 Đề thi môn tiếng Anh lớp 6 cuối năm

35 đề thi môn tiếng Anh lớp 6 cuối năm Sau đây cùng gửi đến các em học sinh lớp 6, bộ 35 đề thi cuối năm môn tiếng Anh lớp 6. Đề thi được biên soạn với nhiều dạng bài thi giúp các em ôn luyện, thử sức, giúp …

Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm PDF

Sách Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm Biên soản: Lê Công Đức Cuốn sách Từ vựng tiếng anh 6 chương trình thí điểm do Lê Công Đức biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 6 các bộ từ vựng trọng tâm theo từng …

Xem thêm

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo từng bài

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo từng bài Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 SGK đầy đủ giúp học tốt hơn. UNIT 1. MY NEW SCHOOL (Trường học mới của tôi) – art /aːt/ (n): nghệ thuật – boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n): trường nội trú – classmate /ˈklæs.meɪt/ (n): bạn …

Xem thêm

3 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

3 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 (Có đáp án) Cùng gửi đến các em học sinh lớp 6, tài liệu gồm 3 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Với tài liệu này giúp các em rèn luyện kiến …

Xem thêm

4 Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6

4 Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 (Có đáp án) Cùng gửi đến các em học sinh lớp 6, tài liệu gồm 4 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án. 4 Đề thi kỳ 1 tiếng Anh lớp 6 có …

Xem thêm