Home / Tải sách / Sách Lịch sử

Sách Lịch sử

Sách Việt Điện U Linh Tập PDF

Sách Việt Điện U Linh Tập Tác giả: Lý Tế Xuyên “Việt điện u linh tập” được viết ra trong một thời đại xa xưa nên không khỏi mang những hạn chế do điều kiện lịch sử… Cuốn sách chứa đựng thế giới quan thần bí, mang tư tưởng thần …

Xem thêm

Tải sách Mưu trí thời Tùy – Đường Ebook PDF

Mưu trí thời Tùy – Đường Tác giả: Đường Nhạn Sinh Vương triều nhà Tùy tuy ngắn ngủi, nhưng cũng là một trong những vương triều oanh liệt, chói lọi trong lịch sử đế vương phong kiến Trung Quốc. Tùy Văn Đế Dương Kiên vốn là Thừa tướng của nhà …

Xem thêm

Tải sách Mưu Trí thời Tần – Hán Ebook PDF

Mưu Trí thời Tần – Hán Tác giả: Đường Nhạn Sinh Tần Hán nối tiếp Xuân Thu – Chiến Quốc, là thời kỳ Trung Quốc thống nhất, trung ương tập quyền. Chia cắt, tiêu diệt nhau rồi thống nhất, là cả một quá trình triệt tiêu loại trừ chọn lọc …

Xem thêm