Home / Tài liệu tiếng Anh

Tài liệu tiếng Anh

Nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Anh, Luyện ôn thi Toeic. Mọi người có thể Download tài liệu học tiếng Anh miễn phí.

Tổng hợp 100 trạng từ tiếng Anh thông dụng nhất

TỔNG HỢP 100 TRẠNG TỪ THÔNG DỤNG NHẤT, HỌC TIẾNG ANH THÌ PHẢI BIẾT TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT 1. always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn 2. usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên 3. frequently /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên 4. often /ˈɒf(ə)n/ thường 5. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng 6. occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi 7. seldom …

Xem thêm

200 cụm giới từ trong tiếng Anh nhất định phải biết

200 cụm giới từ trong tiếng Anh nhất định phải biết Cùng học hơn 200 cụm giới từ trong tiếng Anh thường được sử dụng. Đây là những cụm giới từ được tổng hợp khá đầy đủ. 1. account for: chiếm, giải thích 2. allow for: tính đến, xem xét …

Xem thêm

Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh

Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ viết tắt thường được sử dụng. Xem thêm: 1000 Từ vựng tiếng Anh thông dụng có phát âm và dịch nghĩa Cách sử dụng 16 giới từ cơ bản nhất của …

Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh chỉ thời gian

Từ vựng tiếng Anh chỉ thời gian Trong bài này chúng ta sẽ cùng học những từ tiếng Anh cơ bản để chi thời gian, chỉ tần suất và các cách nói thời gian… Xem thêm: 30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học Tổng …

Xem thêm

50 Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thường gặp

50 Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thường gặp Tổng hợp 50 từ đồng nghĩa hay gặp nhất trong tiếng Anh Trong bài này cùng gửi đến các bạn tổng hợp 50 Từ tiếng Anh đồng nghĩa thường gặp. Xem thêm bài: Cách sử dụng 16 giới từ cơ bản …

Xem thêm

Những cặp Động từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Những cặp Động từ trái nghĩa trong tiếng Anh Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cặp Động Từ tiếng Anh trái nghĩa với nhau. Xem thêm bài: 30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học 100 Cụm động từ Tiếng Anh …

Xem thêm