Home / Tài liệu tiếng Anh

Tài liệu tiếng Anh

Nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Anh, Luyện ôn thi Toeic. Mọi người có thể Download tài liệu học tiếng Anh miễn phí.

50 Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thường gặp

50 Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thường gặp Tổng hợp 50 từ đồng nghĩa hay gặp nhất trong tiếng Anh Trong bài này cùng gửi đến các bạn tổng hợp 50 Từ tiếng Anh đồng nghĩa thường gặp. Xem thêm bài: Cách sử dụng 16 giới từ cơ bản …

Xem thêm

Những cặp Động từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Những cặp Động từ trái nghĩa trong tiếng Anh Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cặp Động Từ tiếng Anh trái nghĩa với nhau. Xem thêm bài: 30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học 100 Cụm động từ Tiếng Anh …

Xem thêm

100 Cụm động từ Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia

100 Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia 100 Cụm động từ Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2022 1. Be fed up: chán ngấy 2. Break down: hỏng, vỡ 3. Break into: đột nhập, lẻn vào 4. Break up: tan vỡ 5. Breakthrough: …

Xem thêm

Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản

Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản Lý thuyết quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh Có bài tập + đáp án cho các bạn nào muốn làm bài tập tiếng Anh liên quan đến quy tắc phát âm. Cuốn sách “Tổng hợp các quy tắc phát …

Xem thêm