Home / Toán lớp 3

Toán lớp 3

Lý thuyết tìm số chia Toán lớp 3

Lý thuyết tìm số chia Toán lớp 3 Lý thuyết Toán lớp 3: Tìm số chia I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Nhận xét: 2) Tìm số chia x chưa biết 20 : x = 2 X = 20 : 2 X = 10 Trong phép chia hết, muốn tìm …

Xem thêm

Chuyên đề giải Toán tìm X ở lớp 3

Chuyên đề giải Toán tìm X ở lớp 3 I. Một số lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm X: Để giải được các bài toán tìm X thì cần các thành phần và kết quả của: phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng Phép trừ : …

Xem thêm

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 Để giúp các em học sinh lớp 3 nắm vữn kiến thức. Sau đâu chiasemoi cùng gửi đến các giáo viên và bậc phụ huynh học sinh tài liệu Bộ đề ôn thi học kì 1 môn tiếng …

Xem thêm

12 Đề ôn tập Hè Toán lớp 3

12 Đề ôn tập Hè Toán lớp 3 Để giúp các em học sinh lớp 3 nắm vữn kiến thức. Sau đâu chiasemoi cùng gửi đến các giáo viên và bậc phụ huynh học sinh tài liệu 12 Đề ôn tập Hè Toán lớp 3. Tài liệu có thể tài …

Xem thêm