Home / Toán 9

Toán 9

Hướng dẫn những cách giải bài tập Toán lớn 9 căn bản đến năng cao. Những bài Toán lớn 9 thường gặp.

Chuyên đề Phương Trình Bậc Hai – Toán lớp 9

Chuyên đề Phương Trình Bậc Hai – Toán lớp 9 (Có hướng dẫn giải) Sau đây cùng chia sẻ với các em hs, tài liệu về chuyên đề Phương Trình Bậc Hai và các dạng bài tập thường gặp. Tài liệu tóm tắt phần lý thuyết cơ bản trong phần …

Xem thêm

Hướng dẫn giải các dạng bài Toán Hình lớp 9

Hướng dẫn giải các dạng bài Toán Hình lớp 9 Cùng gửi đến các thầy cô cùng các bạn bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT Tài liệu giúp hướng dẫn giải các bài toán Hình học trong đề thi Giữa kỳ 2 Toán lớp 9 của các …

Xem thêm

Tổng hợp lý thuyết Hình học THCS lớp 6 – 9

Tổng hợp lý thuyết Hình học THCS lớp 6 đén 9 Cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh tổng hợp lý thuyết Hình Học THCS từ lớp 6 đến lớp 9 Bộ lý thuyết tóm tắt, dể hiểu giúp các em học sinh năm vững được …

Xem thêm