Home / Giải Toán 12

Giải Toán 12

Giải bài tập toán lớp 12 như là cuốn để học tốt Toán lớp 12. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích và hình học SGK Toán lớp 12, giúp ôn luyện thi THPT Quốc gia.

TOÁN 12 CƠ BẢN
PHẦN GIẢI TÍCH – TOÁN 12

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học
Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phép chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập Chương IV – Số phức

ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 12

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương I – Khối đa diện
Câu hỏi trắc nghiệm Chương I: Khối Đa Diện

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2. Mặt cầu
Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Câu hỏi trắc nghiệm Chương II: Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian
Câu hỏi trắc nghiệm Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12