Home / Kỹ thuật – Cơ khí

Kỹ thuật – Cơ khí

Kho tài liệu ngành Kỹ thuật, Cơ khí miễn phí cho các bạn sinh viên. Bạn có thể tải tài liệu ngành kỹ thuật, cơ khí tại đây.

Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Kiến Trúc Phong Cảnh Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Thủy Kiến trúc phong cảnh (KTPC) là ngành mới ở nước ta. Đó là một loại hình kiến trúc đặc biệt, được hình thành và phát triển trên cơ sở lấy thiên nhiên làm gốc để tạo nên môi trường …

Xem thêm

Giáo Trình Kỹ Thuật Sấy 1

Giáo Trình Kỹ Thuật Sấy 1 Tác giả : Phạm Thanh Số trang : 41 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ thuật sấy vật liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống. Giáo trình “Kỹ thuật sấy 1” là một trong những …

Xem thêm

Giáo trình Vật Liệu Kỹ Thuật PDF

Giáo trình Vật Liệu Kỹ Thuật Ths. Lê Văn Lương Số trang: 257 Trang GIỚI THIỆU VỀ SÁCH VẬT LIỆU KỸ THUẬT Trang bị kiến thức cơ bản về cấu trúc , tổ chức và tính chất kim loại. Các phương pháp gia công nhiệt luyện áp dụng cho các …

Xem thêm

Giáo Trình Dung Sai Lắp Ghép – ĐHCN

Giáo Trình Dung Sai Lắp Ghép – ĐHCN Tác giả: Ts.Nguyễn Dần – Ks. Nguyễn Hữu Thường Số Trang: 113 Trang Chương 1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa – Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí – Vấn đề tiêu chuẩn hóa Chương …

Xem thêm

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí Nhiều Tác Giả, Số trang: 170 Trang Nội dung giáo trình Phần 1: Cơ sở vật liệu học Chương 1: Cấu trúc tinh thể của vật liệu Chương 2: Giản đồ Pha Chương 3: Kết tinh và khuếch tán trong vật liệu …

Xem thêm

Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 2

Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 2 Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp Số trang: 145 trang Cuốn sách Chi tiết máy tập 2 – Nguyễn Trọng Hiệp gồm hai phần chính Phần ba: Truyền động Cơ Khí Chương 12: Truyền động Xích Chương 13: Truyền động Đai Chương 14: …

Xem thêm

Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 1

Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 1 Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp Số trang: 210 trang Sách gồm 3 phần chính, được chia làm 11 chương cụ thể như sau: Phần một: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy Chương 1: Đại cương về thiết …

Xem thêm