Home / Toán 11 / 12 Đề ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11

12 Đề ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11

12 Đề ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11
(Có hướng dẫn giải)

Cùng chia sẽ với các bạn 12 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 (70% Trắc nghiệm + 30% Tự Luật)

Tài liệu gồm 195 trang, tuyển tập 12 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu tóm tắt kiến thức Toán 11
Tổng hợp lý thuyết Toán 11