Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / 20 Đề thi KSCL Hóa học 12 Năm học 2019 – 2020

20 Đề thi KSCL Hóa học 12 Năm học 2019 – 2020

20 Đề thi KSCL Hóa học 12 Năm học 2019 – 2020
Tổng hợp 20 đề thi KSCL môn Hóa học giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia.

ĐỀ 1: KSCL Đầu Năm THPT Chuyên Hùng Vương
ĐỀ 2: KSCL Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh – Lần 1
ĐỀ 3: KSCL Đầu Năm THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1
ĐỀ 4: KSCL Chuyên Bắc Giang lần 1
ĐỀ 5: KSCL Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1
ĐỀ 6: KSCL – Thầy Trần Trọng Tuyền
ĐỀ 7: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 1
ĐỀ 8: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 2
ĐỀ 9: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 3
ĐỀ 10: KSCL Chuyên Thái Bình lần 1
ĐỀ 11: Kiểm Tra Giữa kỳ Chuyên Gia Định – HCM
ĐỀ 12: KSCL Đoàn Thượng – Hải Dương
ĐỀ 13: KSCL Nguyễn Viết Xuân – Lần 1
ĐỀ 14: Kiểm Tra Giữa kỳ THPT Nam Trực – Nam Định
ĐỀ 15: KSCL Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc – Lần 1
ĐỀ 16: KSCL Đồng Đậu – Lần 1
ĐỀ 17: KSCL Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần 1
ĐỀ 18: KSCL C Nghĩa Hưng – Nam Định – Lần 1
ĐỀ 19: KSCL Đội Cấn – Lần 1
ĐỀ 20: Ngô Gia Tự- Vĩnh Phúc – Lần 1

Download đề thi: PDF