Home / Tiếng Anh 9 / 40 Bài tập phát âm và trọng âm tiếng Anh lớp 9 (có đáp án)

40 Bài tập phát âm và trọng âm tiếng Anh lớp 9 (có đáp án)

40 Bài tập phát âm và trọng âm tiếng Anh lớp 9 (có đáp án)
Để giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn tiếng Anh. Cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh tài liệu gồm 40 Bài tập Phát Âm và Trọng Âm trong tiếng Anh lớp 9.


Với tài liệu này giúp các em kiểm tra kiến thức về phần phát âm, trọng âm và hướng dẫn quy tắc đánh dấu trọng Âm.
Hy vọng với đề kiểm tra này giúp các em có thêm tài liệu học tập và ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF
Download tài liệu: Word

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 9
Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 9