Home / Hóa Học 9 / Các dạng bài tập Hoá học lớp 9

Các dạng bài tập Hoá học lớp 9

Các dạng bài tập Hoá học lớp 9
(Có hướng dẫn giải)

Để giúp các em học sinh học tốt Hóa học lớp 9, cùng chia sẻ với các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải các dạng bài tập thường có trong Hóa học lớp 9.
Đây là những bài, dạng toán thường ra trong các bài kiêm tra Hóa học lớp 9.

Download tài liêu: PDF

Xem thêm:
Giáo án Hóa học lớp 9 cả năm
Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9