Home / Vật Lý 11 / Giải Bài Tập Vật Lý 11 – Chương VII: Mắt – Các dụng cụ quang – phần 3

Giải Bài Tập Vật Lý 11 – Chương VII: Mắt – Các dụng cụ quang – phần 3

Giải Bài Tập Vật Lý 11 – Chương VII: Mắt – Các dụng cụ quang
Giải Bài Tập Vật Lý 11 – Chương Trình Cơ Bản
Nội dung sách theo chương trình vật lí 11 cơ bản. Mỗi bài học được biên soạn với nội dung sau:
– Tóm tắt lí thuyết
– Bài tập mẫu có hướng dẫn giải
– Bài tập trắc nghiệm tự luyện
– Câu hỏi và bài tập trong SGK.
Phần 2: Quang Hình Học
Chương 7: Mắt – Các dụng cụ quang
Bài 32: Kính lúp
Bài 33: Kính hiển vi
Bài 34: Kính Thiên Văn
Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Hết.