Home / Thư viện đề thi / Đề thi Toán THPT / Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng
Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng có mã đề 101, nội dung đề giới hạn trong chương trình học kỳ 2 Toán 12, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm, học sinh làm bài thi HK2 Toán 12 trong khoảng thời gian 90 phút.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF