Home / Toán 9 / Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội
Hôm nay cùng gửi đến các thầy cô cùng các em học sinh đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2019 sở GD và ĐT Hà Nội
Có hướng dẫn giải chi tiết.

Download đề thi: PDF