Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1 – Nghệ An lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1 – Nghệ An lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1 – Nghệ An lần 2
(Có đáp án)

Sau đây cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học của trường THPT Đô Lương 1 – Nghệ An.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF