Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên lần 2
(Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF