Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ Chí Minh có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ Chí Minh có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ Chí Minh có lời giải chi tiết
Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa trường THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ Chí Minh tháng 2 – 2019

Đề thi được thầy Lê Phạm Thành hướng dẫn giải chi tiết.

Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF