Home / Thư viện đề thi / Đề thi Toán THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – 2020 môn Toán trường THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – 2020 môn Toán trường THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – 2020 môn Toán trường THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa
(Có đáp án)

Cùng gửi đến các các thầy cố, cùng các em học sinh khối 12, đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán trường THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa lần 1.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF